Stomatološka ordinacija
Estetika Dent

Lista usluga

NAŠE USLUGE

DJEČIJA STOMATOLOGIJA

Rad sa djecom je izuzetno zahtjevan i iziskuje ne samo mnogo znanja nego i mnogo strpljenja. 

Naši stomatolozi u radu sa djecom uvijek nastoje da ostvare dobar odnos sa malim pacijentima, utemeljen na povjerenju jer je njihovo povjerenje jedini uslov za uspješno održavanje oralnog zdravlja za cijeli život.

ENDODONACIJA

U našem jeziku za endodonciju postoje različiti sinonimi ali u suštini najčešće se koristi pojam – liječenje zuba, koje se može sprovesti u jednoj ili u više posjeta što zavisi od konkretne situacije

Stomatološka ordinacija “Estetika Dent” posjeduje izuzetnu dijagnostiku kao i aparate koji služe u samom procesu liječenja.

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Estetska stomatologija je noviji pojam u nauci. Ona objedinjuje druge oblasti stomatologije u cilju poboljšanja izgleda zuba uz obavezno očuvanje ili rehabilitaciju funkcije mastikatornog aparata čime se nerijetko ostvaruje direktan uticaj na samopouzdanje, eliminaciju različitih kompleksa pa čak i pravilan razvoj ličnosti pacijenta.

FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Fiksni protetski radovi (mostovi), cementirani su i ne mogu se vaditi iz usta, tako da ne postoji mogućnost njihovog pomijeranja.

Izrada mostova se vrši u više faza. Kod pacijenata koji su nosioci fiksnih protetskih radova, sile žvakanja se prenose na zube a ne na okolna tkiva, tako da ne postoji poremećaj funkcije mastikatornog aparata. Sačuvan je osjećaj ukusa i opipa hrane.

MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA

U slučajevima kada iz različitih razloga nije moguće ugraditi fiksne protetske nanadoknade, mobilna protetika nudi adekvatno rješenje.
Mobilne proteze mogu biti totalne ili parcijalne.

Totalna proteza predstavlja protetsku nadoknadu koja ima za cilj da nadoknadi gubitak svih izgubljenih zuba, dok parcijalna proteza nadoknađuje gubitak jednog ili više zuba oslanjajući se na preostale zube.

RTG i OPT DIJAGNOSTIKA

Stomatološka ordinacija Estetika Dent, u potpunosti je pokrivena računarskom mrežom i svako radno mjesto ima svoju kompjutersku radnu stanicu.

Takav rad omogućuje brz pristup svim podacima potrebnim za kvalitetan rad. Kartoni pacijenata, RVG i OPT snimci su neke od informacija koje uvijek imamo ispred sebe.


Zakažite termin