Fiksna
Stomatološka
Protetika

Fiksni protetski radovi (mostovi), cementirani su i ne mogu se vaditi iz usta, tako da ne postoji mogućnost njihovog pomijeranja.

Izrada mostova se vrši u više faza:

1. brušenje zuba i uzimanje individualnog otiska;
2. izrada zaštitnih privremenih krunica;
3. izradu krunica u zubotehničkoj laboratoriji;
4. proba krunica u ustima pacijenta;
5. privremeno a zatim i definitivno cementiranje.

Kod pacijenata koji su nosioci fiksnih protetskih radova, sile žvakanja se prenose na zube a ne na okolna tkiva, tako da ne postoji poremećaj funkcije mastikatornog aparata. Sačuvan je osjećaj ukusa i opipa hrane. Adaptacija pacijenta na mostove je brza i postiže se zaštitni i estetski efekat. Sve funkcije ostaju očuvane.

Stomatološka ordinacija Estetika Dent se u izradi fiksnih protetskih radova oslanja na najuglednije zubotehničke laboratorije u zemlji i okruženju. Zbog toga smo prepoznati kao ustanova u kojoj postoji simbioza u kojoj podjednako aktivno učestvuju pacijent, terapeut i zubni tehničar a krajnji rezultat predstavlja podjednak uspijeh cijelog tima.  

Neprekidno ulažemo u usavršavanje i obuku kadra, tako da smo učesnici mnogobrojnih kurseva i obuka kojim naši ljekari upoznaju dostignuća savremene stomatologije, novih tehnika rada kao i prednosti novih stomatoloških materijala.