Dječija
Stomatologija

Rad sa djecom je izuzetno zahtjevan i iziskuje ne samo mnogo znanja nego i mnogo strpljenja.

Naši stomatolozi u radu sa djecom uvijek nastoje da ostvare dobar odnos sa malim pacijentima, utemeljen na povjerenju jer je njihovo povjerenje jedini uslov za uspješno održavanje oralnog zdravlja za cijeli život.

Zajedno pjevamo, zajedno crtamo, zajedno prepričavamo priče i na kraju, zajedno sređujemo zubiće.

Posebnu pažnju pridajemo motivaciji djece za pravilno održavanje higijene usta i zuba, kao i na preventivno zalivanje fisura stalnih zuba i njihovo fluorisanje, čime eliminišemo mogućnost nastanka najčešćih kvarova.
Zalivanje fisura se izvodi na šesticama (prvim stalnim zubima), koje se pojavljuju u šestoj godini života. Ovi zubi imaju izražene kvržice i jame (fisure) na griznim površinama, te je njihovo čišćenje otežano i brzo dolazi do kvara. Iz ovih razloga se radi njihovo zalivanje tj. popunjavanje fisura tečnim kompozitom sa fluorom.